Ankh

De Ankh (☥, Egyptisch: ˁnḫ) wordt ook geschreven als anch. Dit symbool is al bekend sinds 4000 v. Chr.

In uniecode is het ankh-teken opgenomen onder nummer U+2625 (☥).

Het Ankh-teken, het levenskruis of het Ankh-kruis is een van de bekendste oude Egyptische symbolen en vertegenwoordigt in de Egyptische mythologie het eeuwige leven.

De hiëroglief in deze vorm betekent ‘leven’.

Door de Koptische christenen in Egypte is dit teken als kruis overgenomen. Het is te zien als levensadem of goddelijke vonk, die het (innerlijk) leven mogelijk maakt.

Ook door de Kelten wordt het al sinds mensenheugenis gebruikt (Keltisch Kruis). Het is een kruising tussen het oeroude Keltisch levenswiel (eeuwig leven) en het later toegevoegde christelijk kruis.

 

 

 

 

 

De Ankh is het symbool van licht en levensenergie en daarmee de sleutel van eeuwigdurende geluk.

 

Het is ook een uitbeelding van de levenschenkende eigenschappen van water en lucht. De Ankh als voorwerp wordt vaak onder de neus gehouden zodat de levensenergie meegegeven wordt met de inademing.

 

 

 

 

 

 

In de oudheid droegen de Egyptische goden de Ankh op afbeeldingen als teken van hun onsterfelijkheid. Isis met Ankh staat symbool voor de continue cyclus van wedergeboorte van alles in de natuur.

 

Wanneer mensen het dragen dient het om ze bescherming te bieden tegen allerlei gevaren.

In de Ankh staat de cirkelvormig voor het eeuwig leven. Ook is dit de ‘vanger’ van licht en adem. De dwarsbalk onder de cirkel staat symbool voor 2 vleugels; de vleugels van de Feniks of de Vuurvogel, het symbool van de wedergeboorte, waarbij je telkens weer verrijst uit je eigen as.

 

De lange balk is de verbinding tussen Aarde (wortel, opname) en Zon (uitstraling). Door dit gedeelte loopt de levensenergie heen en terug. Daarmee is het ook een symbool voor de chakra’s. Ook kan het gezien worden als richtinggevend roer (staart van de vogel).
Chacra Ankh Hermes Lelie Feniks 

 

 

 

 

 

 

In de Griekse mythologie  heeft de caduceus of kerykeion, de staf van de god Hermes (Romeinse god Mercurius) ook gelijkenis met de Ankh.  De staf is door twee slangen omwonden en vaak bekroond (als verwijzing naar Hermes) met twee vleugels.

De slangen staan voor alle tegengestelde principes die een rol spelen in het manifeste universum: mannelijk/vrouwelijk, zon/maan, geest/ziel, licht/donker enz….

 

 

 

 

 

 

 

De staf zelf staat voor de as tussen de hemel en de aarde, boven en beneden. De vleugels, staan respectievelijk voor transcendentie (mystieke overstijgende verbondenheid)  en drie-eenheid.

De caduceus in zijn geheel symboliseert vrede, bescherming en genezing, maar bovenal ook de Eenheid, die bereikt wordt door de verzoening (onlosmakelijke verbinding) van de tegendelen.

 

Ook de aesulaap of esculaap heeft een relatie met de Ankh. De esculaap bestaat uit één slang die zich rond een staf draait. De slang staat symbool voor de genezing, omdat dit dier zijn huid kan afwerpen, hetgeen staat voor herboren worden en genezing

 

 

 

 

 

Tenslotte kan de Ankh gezien worden als spiegel waarmee je zelfkennis op kunt doen. Met deze toenemende zelfkennis en daarmee een toenemend zelfvertrouwen kun je gevaren beter afweren. Je maakt betere keuzes die meer bij jou passen.

 

 

 

 

 

 

 

Je bent heerser over je eigen wereld.

Triskele – Triskalion – Magisch symbool

 

TriskeleTriskelion = Magisch symbool – Magic symbol

Mijn favoriete symbool door de wonderlijke combinatie van schoonheid (symmetrie, geometrie) en kracht (energie). Dit magische symbool komt voor in alle beweging die er is. Van groot (sterrenstelsels) tot klein (atoom). Het is dus aanwezig in alles wat we kennen en nog gaan kennen.

Deze diashow vereist JavaScript.


The Triskele is an enduring symbol of celtic myth, lore and magic. Also symbolizes the holy trinity of love, divine will and wisdom

De triskele (triskelion) is het eeuwigdurend keltisch mythisch en magisch symbool van de drie-eenheid van liefde, toewijding (inspiratie) en wijsheid.

De Triskele was in 2009 ook onderwerp van een graancirkel bij Wiltshire- Engeland.

Crop Circle at Grey Wethers, near Temple Farm, Rockley, Wiltshire, UK
Reported :: 14th Jul 2009

Graancirkel Wiltshire (GB) 2009

In dit symbool zitten echter ook de geliefde symbolen van yin-yang en het labyrint verborgen.

In this Celtic symbol the loved symbols of yin-yang and the labyrinth are hidden also.

klassiek Labyrint
Yin-Yang

Namasté – groet met respect 

Namasté  (Hindi: नमस्ते, Nepalees: nʌmʌsˈteː) is een groet en mudra.
Het woord heeft zijn oorsprong in het Sanskriet “nam” (buigen) en betekent “ik buig voor jou”.
Het Sanskriet is ontstaan in het gebied genaamd Assyrië en Akkadia, waar ook het Aramees vandaan komt. Het zijn talen die weinig meer gesproken worden maar zeker in het westen, nog volop in de belangstelling staan, omdat er diverse belangrijke boeken (ook gnosistische) geschreven zijn in die talen.
– 2000 – 824 – 671 – 612bc – Assyrische Rijk (2000-612vChr.)
– 2300bc – Akkadische rijk (2300vChr.)
Namasté is in India, maar ook in verschillende andere Aziatische landen, een gebruikelijk hindoeïstisch gebaar om te groeten en respect te tonen. Hierbij worden de handen tegen elkaar geduwd, de handpalmen raken elkaar, de vingers wijzen naar boven en zijn iets richting het hoofd gebogen. Hierbij wordt vaak een lichte buiging gemaakt. Bij het gebaar wordt vaak ‘namasté’ gezegd, maar het kan ook zonder woorden worden uitgevoerd, waarbij de betekenis gelijk blijft.
Hindoes groeten met dit gebaar hun goden, maar nog veel meer ook elkaar.
Symboliek
In het tantrische boeddhisme (het oer boeddhisme van voor de tijd dat men overwonnen werd door het christendom en later de islam) vertegenwoordigt de linkerhand de maan en de rechterhand de zon. Tegelijk is de linkerhand de gevende en de rechterhand de ontvangende hand. Elke vinger vertegenwoordigt een van de vijf elementen:
  • de duim vertegenwoordigt de leegte;
  • de wijsvinger vertegenwoordigt de lucht;
  • de middelvinger vertegenwoordigt het vuur;
  • de ringvinger vertegenwoordigt het water;
  • de pink vertegenwoordigt de aarde.
Van de vingertoppen wordt het volgende gezegd:
  • die van de duim vertegenwoordigt het inzicht;
  • die van de wijsvinger vertegenwoordigt activiteit;
  • die van de middelvinger vertegenwoordigt de waarneming;
  • die van de ringvinger vertegenwoordigt ontvankelijkheid;
  • die van de pink vertegenwoordigt de vorm.

Er wordt ook gezegd dat de rechterhand de hogere (onstoffelijke) natuur voorstelt, terwijl de linkerhand de lagere (stoffelijke) natuur, het wereldlijke, vertegenwoordigd.

Soms wordt namasté met een groter gevoel van verering geuit door de vingers van de samengevoegde handen naar het voorhoofd te brengen, en daar de plaats van het mystieke derde oog aan te raken.

In yoga heeft de namasté mudra, ook wel het respectgebaar, de symbolische betekenis van “ik buig naar de godheid in jou”. De godheid is hier de goddelijke vonk die in ieder mens aanwezig is volgens de gnostiek.  Ik noem dit ‘het vuur in je hart’ , dat wat mij blij en gelukkig maakt.
De namasté mudra staat symbool voor respect. “De ziel in mij, groet de ziel in jou”. Door de mudra ben je beter geconcentreerd op de uitvoering van wat je intentie.
De mudra werkt net als de kracht van het vasthouden van een edelsteen of het aansteken van een kaarsje (licht). Door het verrichten van de handeling ben je met je gedachte (bewustzijn) intenser gericht op dat wat je nastreeft (je intentie).

Namasté versterkt je oprechte verbinding met de ander.

I honour the place in you in which the entire Universe dwells.
I honour the place in you
which is of love, of truth,
of light, and of peace.
When you are in that place in you
and I am in that place in me,
We Are One.
geometrische spiraal groet
 Namasté…