Anoniem vriendelijk

Voer vriendelijkheid in alle anonimiteit uit. Verwacht hier niets voor terug.

Zelfs geen ‘dank je wel’.

De universele geest zal op deze onzelfzuchtige vriendelijkheid reageren door ook ‘zomaar’ en ongevraagd vriendelijk voor jou te zijn.


Dr. Wayne Dyer

201605

Tijd voor verandering / time to change


Met betrekking tot innerlijke verandering, je kunt er zelf niets aan doen. Je kunt jezelf niet veranderen. En je kunt zeker niet je partner of wie dan ook veranderen.

Alles wat je kunt doen is om de ruimte te creëeren waarin deze verandering kan gebeuren. Waarin eerbied en liefde binnen kunnen komen.

In feite komt het er op neer dat Tolle aangeeft dat iemand die bezig is om zichzelf te veranderen nog niet doorheeft hoe die verandering in het werk gaat.
Je kunt jezelf niet veranderen, zonder de omstandigheden waarin die verandering plaats zou moeten vinden te veranderen.

Sterker nog; je kunt alleen maar die omstandigheden veranderen.
Door de omstandigheden waarin je leeft te veranderen komt de verandering ook bij jou binnen.

Het zijn je keuzes en je daden die naar de wereld gericht zijn die jou veranderen. Bij alles wat je doet.

Consequentheid, oprechtheid, maakt de verandering blijvend en krachtig helend.

Motto Mario, 20160411